ایرانیان استرالیا یا ایرانیان مقیم استرالیا یه چه کسانی اطلاف میشوند؟

گروه های استرالیا

مقالات کاربردی

صفحه اصلی

گروه های تلگرامی استرالیا

گروه های تلگرامی استرالیا

اجتماع بزرگ ایرانیان مقیم استرالیا

بهترین راه‌های برقراری ارتباط با ایرانیان مقیم استرالیا

کامیونیتی بزرگ ایرانیان استرالیا

با هدف نزدیک کردن ایرانیان ساکن استرالیا به یکدیگر و قوی شدن کامیونیتی ایرانیان در استرالیا بنا نهاده شده

در این گروه ها تمام زوایای مهاجرت کار و زندگی در استرالیا  مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد 

از الویتهای همگروهی ها کمک و راهنمایی عزیزانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند و تجربیات خود را دوستانه و بدون هیچ چشم داشتی در اختیارشان قرار میدهند

ما برخلاف بعضی از اشخاص که میگن ایرانی ها پشت هم نیستند فکر نمیکنیم و کامیونیتی ایرانیان ساکن استرالیا بسیار دلسوزانه همدیگر را کمک و راهنمایی میکنند

دوستان تان در استرالیا را به گروهها دعوت کنید تا با همراهی همدیگه بتونیم جامعه ای منظم و قدرتمند رو در استرالیا داشته باشیم

مقاله های مفید در مورد کار و زندگی در استرالیا