ایرانیان استرالیا یا ایرانیان مقیم استرالیا یه چه کسانی اطلاف میشوند؟

گروه های استرالیا

مقالات کاربردی

صفحه اصلی

معنی استرالیا چیست؟

  • استرالیا به معنای سرزمین جنوبی است. ریشه نام این کشور، به زبان نئو لاتین باز می‌گردد که معنای جنوبی می‌دهد و اقتباس شده از شبه جغرافیایی افسانه‌ای Terra Australis Incognita («سرزمین ناشناخته جنوبی») که قدمت آن به دوران روم باستان می‌رسد، می‌باشد. واژه “استرالیا” برای اولین بار در سال 1625 به عنوان نام اسپانیایی جزیره‌ای در وانواتو ظاهر شد.
  • Lachlan Macquarie، فرماندار نیو ساوت ولز، از این کلمه در اعزام خود به انگلستان استفاده کرد و توصیه کرد که به طور رسمی توسط دفتر استعماری در سال 1817 پذیرفته شود. یک دریانورد به نام متیو فلیندرز، به عنوان کاشف این کشور، هفت سال بعد با این موضوع موافقت کرد و این قاره در سال 1824 به طور رسمی به عنوان استرالیا شناخته شد.
معنی استرالیا چیست؟

اجتماع بزرگ ایرانیان مقیم استرالیا

مقاله های مفید در مورد کار و زندگی در استرالیا