ایرانیان استرالیا یا ایرانیان مقیم استرالیا یه چه کسانی اطلاف میشوند؟

گروه های استرالیا

مقالات کاربردی

صفحه اصلی

اجاره بها در آغاز سال 2024 در استرالیا افزایش یافت

رشد اجاره بها در استرالیا از آغاز سال 2024 افزایش یافت و اجاره بها را به رکوردهای جدیدی رساند

گروه های استرالیا مقالات کاربردی صفحه اصلی رشد اجاره بها در استرالیا از آغاز سال 2024 افزایش یافت و اجاره بها را به رکوردهای جدیدی رساند لینک گروه اجاره خانه در استرالیا پس از افزایش 0.8 درصدی در ماه آوریل، متوسط ​​اجاره بهای استرالیا به بالاترین حد خود یعنی 627 دلار در هفته رسید. رشد […]